Mielec: Jan Wozowicz uhonorowany nagrodą Albertus 2015.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Wykształcenie plastyczne zdobył już w liceum plastycznym, a doskonalił w Instytucie Wychowania Plastycznego w Krakowie. Uprawia grafikę oraz malarstwo sztalugowe, w mniejszym stopniu rzeźbę w drewnie i metaloplastykę. Przez 27 lat pracował jako nauczyciel plastyki w różnych szkołach, z czego znaczną cześć poświęcił na pracę z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Mielcu. Jan Wozowicz był również pracownikiem i kierownikiem pracowni konserwacji eksponatów muzealnych w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Za swoją działalność artystyczną i zawodową był wielokrotnie nagradzany.
(Tomasz Łepa)
W Pałacyku Oborskich w Mielcu odbyła się uroczystość wręczenia nagrody ALBERTUS 2015. W tym roku Kapituła Nagrody im. Adama Chmielowskiego – św. Brata Alberta w Mielcu przyznała ją dla Jana Wozowicza. Celem Funduszu Kulturalno-Charytatywnego im. Adama Chmielowskiego jest m.in. promowanie ludzi, których działalność w Mielcu i dokonania w dziedzinie kultury oraz sztuki osiągają wysoki poziom artystyczny, wychowawczy i społeczny. Pomysłodawczynią honorowania wybitnych osobistości kultury, edukacji czy społeczników była Irena Nowakowska. Ostatni raz nagrody wręczono w 2012 roku. Nagroda Albertus wróciła w roku 2015, a uhonorowany został nią malarz i rzeźbiarz Jan Wozowicz.