Mielec: III Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych zgromadziło wielu zainteresowanych.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Spotkanie zakończyła dyskusja na temat możliwości i form współpracy finansowej organizacji pozarządowych z jednostką samorządu terytorialnego w świetle nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
(Tomasz Łępa)
Podczas III Forum omówiono także tematykę pozyskiwania dotacji na realizację zadań publicznych w ramach programu 'Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.

Z inicjatywy samorządowych władz Powiatu Mieleckiego odbyło się III Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego z udziałem eksperta Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Pawła Werbowego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Mieleckiego, członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Mielcu. Mówi wicestarosta powiatu mieleckiego, Maria Napieracz.