Mielec: Zmiany w podatkach lokalnych

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W podatku od nieruchomości wprowadzono nową stawkę podatku od nieruchomości za 1 m2 powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji. Ta stawka wprowadzona ustawą o rewitalizacji nie będzie obowiązywała w 2016 r. na terenie Gminy Miejskiej Mielec, bowiem na obszarze gminy nie ma tego typu terenów. Zaś Istotną zmianą w zakresie ustawy o podatku leśnym jest wprowadzenie łącznego zobowiązania pieniężnego jako formy pobierania zobowiązania podatkowego. Dotyczy to osób fizycznych, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego.
(TŁ)
Od 1 stycznia weszły w życie zmiany w ustawach o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym oraz o podatku leśnym. Mówi Anna Karwacka, Kierownik Biura Promocji i Informacji w Urzędzie Miejskim w Mielcu: