Mielec: Polder zalewowy w końcu powstanie.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Mówiła dyrektor Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.
(Tomasz Łępa)
Z powodu luki prawnej dotyczącej wykupu działek tam się znajdujących nie można wstrzymać inwestycji, która sięga kilkudziesięciu milionów złotych.

– Rozwiązanie znalazło się u wojewody podkarpackiego – tłumaczy starosta powiatu mieleckiego Zbigniew Tymuła.

By polder w obrębie rzeki Wisłoki i Potoku Kiełkowskiego mógł powstać, niezbędne jest ustanowienie miejscowego planu zagospodarowania.
To najważniejszy warunek do wykupu przez inwestora czyli Podkarpacki Zarząd Melioracji i Gospodarki Wodnej działek od obecnych właścicieli.
Mówi dyrektor Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie Małgorzata Wajda.

Wszystko wskazuje na to, że budowa planowanego od kilku lat polderu przeciwpowodziowego dla ochrony miejscowości Boża Wola i Kiełków w powiecie mieleckim będzie zrealizowana.
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Gospodarki Wodnej otrzymał pozytywną opinię od mieleckiego starostwa powiatowego co do powstania liczącego blisko 380 hektarów polderu zalewowego i budowy wałów rzeki Wisłoki i Potoku Kiełkowskiego na wysokości wsi Kiełków i Boża Wola.
Chodzi o zabezpieczenie regionu przed powodzią.
Mówi wójt gminy Mielec Józef Piątek: