Mielec: Pilne remonty dróg w Gminie Mielec.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W przypadku remontu pierwszej z nich wójt Gminy Mielec wspólnie z mieszkańcami ustalił jej priorytet na zebraniu sołeckim. Zdecydowano, że remontowana będzie drogę dojazdowa do miejscowości przez las od strony Mościsk czyli droga bliższa gospodarstw. Jeszcze w tym tygodniu odbędzie się odbiór tej drogi. Intensywne wykorzystanie drogi wewnętrznej Chorzelów 'Górki pogorszył jej stan techniczny. Dlatego tez realizowany remontu drogi gminnej ma na celu poprawę stanu technicznego nawierzchni. W ramach tego zadania oprócz nowej nawierzchni asfaltowej wykonane zostaną pobocza z kruszywa, które w części pełnić będą rolę drenażu chłonnego – zbierającego wodę z nawierzchni asfaltowej. Lepszych dojazdów do posesji doczekali się również mieszkańcy Woli Mieleckiej. Utwardzono także kruszywem drogę na odcinku 300 metrów w Podleszanach i Książnicach. W miesiącu listopadzie podobnym remontem zostanie objęta droga dojazdowa do gruntów rolnych w obrębie Rzędzianowic.
(Tomasz Łepa)
Blisko pół miliona złotych poszło na poprawę infrastruktury drogowej w Gminie Mielec – informuje Józef Piątek, wójt Gminy Mielec.