Mielec: Warto rozmawiać.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Tomasz Łępa

Prezydent Mielca Jacek Wiśniewski spotkał się z mieszkańcami ul. Miasteczka Młodego Robotnika i ul. Inwestorów. Spotkanie miało miejsce  w ramach konsultacji społecznych, a jednym z ich głównych założeń było podsumowanie przeprowadzonych przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu ankiet skierowanych do mieszkańców obu ulic. Pytania dotyczyły bezpiecznego miejsca zamieszkania a także problemów z jakimi muszą borykać się mieszkańcy tychże ulic.

Prezydent Mielca Jacek Wiśniewski, zgodnie ze zgłoszonymi prośbami mieszkańców, podjął decyzję o zwiększeniu liczby kamer, które przez całą dobę będą monitorowały obie ulice. Zapewnił także, że zwiększy się  częstotliwość patroli straży miejskiej, wystosowany zostanie także wniosek do komendanta policji o możliwość uruchomienia stałego punktu przyjęć funkcjonariusza.

Prezydent Mielca zaapelował także o dialog, który jest kluczem do rozwiązywania sporów, wyraził także nadzieję, że napięta sytuacja między społecznością romską a polską ulegnie poprawie, a tego typu wspólne spotkania i możliwość omówienia bieżących problemów stanowią pierwszy krok w tym kierunku.

Po przeanalizowaniu ankiet, większość respondentów stwierdziło, że odmienna kultura, nie musi być przeszkodą w porozumieniu się i budowaniu bezpiecznego osiedla.

Tomasz Łępa