Mielec: Małe zainteresowanie otwarciem przedszkoli

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Joanna Sarwa

Na terenie Gminy Mielec  oddziały przedszkolne, których organem prowadzącym jest Wójt Gminy Józef Piątek nie zostały  uruchomione  z dniem 6 maja. Głównym powodem było  brak możliwości spełnienia warunków technicznych oraz sanitarnych zgodnych z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. O ile opiekunowie są w gotowości do podjęcia pracy to aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno dzieciom jak i kadrze sprawującej nad nimi opiekę zdecydowano o wstrzymaniu uruchomienia oddziałów przedszkolnych do 11 maja, dodatkowym powodem jest również znikome zainteresowanie rodziców.

Swoje placówki przedszkole nie otworzył także  Przecław. Spośród 369 dzieci w 3 przedszkolach na terenie gminy zostało zgłoszonych 12 dzieci, a w szkolnych oddziałach przedszkolnych, chęć udziału w zajęciach zgłosiło tylko 3 spośród 87 dzieci. Mówi burmistrz Przecławia Renata Siembab.

Jak dodaje burmistrz Przecławia, przedszkola i oddziały przedszkolne przygotowują się organizacyjnie, zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, do otwarcia w terminach uzgodnionych z rodzicami.

Tomasz Łępa