Mielec: Gdzie leży PRAWDA ?

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Wojtek Janczura

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uchylił uchwałę Zarządu Powiatu Mieleckiego na podstawie, której została odwołana z funkcji dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu Elżbieta Wyparło. W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, że nie zaistniał szczególnie uzasadniony przypadek, który mógłby być podstawą natychmiastowego odwołania w trakcie roku szkolnego. Z obrotu takiej sytuacji   zadowolona jest radna powiatowa klubu PiS Maria Orłowska.

Sprawa odwołania dyrektor Wyparło  już od kilku miesięcy budzi wiele emocji, padają trudne pytania i wzajemne oskarżenia. Jak mówi starosta mielecki Stanisław Lonczak, sprawa na tym etapie się nie kończy.

Dodajmy, powiatowi radni Prawa i Sprawiedliwości chcą odwołania Andrzeja Bryły ze stanowiska wicestarosty mieleckiego oraz członka zarządu powiatu. Podobny apel wystosowała była już dyrektorka Powiatowego Zespołu Placówek Edukacyjnych Elżbieta Wyparło – publicznie podczas obrad  Sesji Rady Powiatu.

Tomasz Łępa