Kupno: Więcej światła!

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Sołtys Przybyło zaapelował również o budowę chodników w swojej miejscowości. Odpowiedź burmistrza jednak ta sama – brak pieniędzy.
(Paweł Galek)
Burmistrz Jan Zuba nie ma jednak dobrych wieści dla mieszkańców Kupna:

Sołtys liczy, że gmina postawi kilka lamp w końcu wioski.

Mieszkańcy Kupna skarżą się na zbyt małą liczbę lamp ulicznych. Problem ten dotyka zwłaszcza drogi krajowej numer 9. Mówi sołtys wsi Kupno Adam Przybyło: