Krzemionki Opatowskie: Ogólnopolskie Forum Podziemnych Tras Turystycznych

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Dominik Siatrak

W piątek rozpoczyna się XIII Ogólnopolskie Forum Podziemnych Tras
Turystycznych Polski, które w tym roku zostanie zorganizowane w Muzeum w
Krzemionkach Opatowskich, wspólnie z krakowskim Stowarzyszeniem i Podziemną
Trasą Turystyczną w Opatowie. Forum odbywa się pod honorowym patronatem
Polskiej Organizacji Turystycznej.
W ramach Forum zostaną zaprezentowane referaty omawiające problemy z jakimi
borykają się obiekty tego typu w Polsce oraz ich rola w krajobrazie
turystycznym kraju. Uczestnicy spotkania wymienią poglądy na temat
funkcjonowania obiektów, promocji oferty turystycznej, sieciowania usług,
rozwoju edukacji oraz możliwości udzielania wsparcia finansowego dla tychże
obiektów, będących już w wielu przypadkach zabytkami.
W sobotę, 15 marca przewidziano panele dyskusyjne. Pierwsza część prelekcji
od godzi. 10.15 odbędzie się w Opatowie, w sali konferencyjnej restauracji
'Żmigród”, natomiast część druga w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie
Krzemionki od godz. 15.00.
(Marcun Gabrek)