Koprzywnica: Konferencja nt odnawialnych źródeł energii

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Radio Leliwa

O odnawialnych źródłach energii, szansach i zagrożeniach dla społeczności
lokalnych będą dyskutować samorządowcy z Koprzywnicy z ekspertami.
Konferencja odbędzie w środę (5 lutego) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury od
godz. 10.
Dr Piotr Radziuk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie omówi prawne i
ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii, z kolei
potencjał korzystania z nich w gminie Koprzywnica przedstawi prof. Anna
Grzybek z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Warszawie.
(Marcin Gabrek)