Koprzywnica: Stypendia dla najlepszych uczniów liceum.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Będą stypendia dla uzdolnionych uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Koprzywnicy. Mówi burmistrz Aleksandra Klubińska:

Jak podkreśla burmistrz, decyzja ta ma zachęcić młodzież do nauki w koprzywnickim liceum:

Warunkiem ubiegania się o stypendium burmistrza jest uzyskanie średniej z ocen za ostatni rok szkolny w wysokości min. 4,5. Stypendium  będzie mógł otrzymać uczeń, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce – wysoka średnia ocen, osiągnięcia naukowe,
artystyczne lub osiągniecia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na szczeblu powiatowym, uzyskane w mijającym roku szkolnym oraz zaliczył co najmniej pierwszy rok nauki i nadal kontynuuje naukę.
Uchwała Rady Miejskiej w Koprzywnicy o przyznaniu stypendiów wejdzie w życie w roku szkolnym 2022/2023. Wysokość stypendium będzie uzależniona od liczby złożonych wniosków. Pieniądze na wypłatę stypendiów będą pochodziły z budżetu Koprzywnicy.

Joanna Sarwa