Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Niżańskiego sprzeciwia się likwidacji Sądu Rejonowego w Nisku.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Dlatego, jak czytamy w proteście Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Niżańskiego, „zamysł likwidacji spotyka się z bardzo negatywną oceną społeczności Powiatu Niżańskiego. Zaś liczba sędziów i względy natury ekonomicznej nie mogą być głównym i jedynym kryterium decydującym o likwidacji sądu. Efektem planowanej likwidacji będzie ograniczenie mieszkańcom powiatu Niżańskiego realnej możliwości realizacji konstytucyjnej zasady dostępności do wymiaru sprawiedliwości” . Konwent zaapelował więc o pozostawienie niżańskiego Sądu Rejonowego jako samodzielnej jednostki sądownictwa powszechnego, bo według planów po likwidacji na bazie niżańskiego sądu ma być utworzony wydział zamiejscowy stalowowolskiego sądu. Zaś według kryteriów jakie mają być podstawą likwidacji mniejszych sądów rejonowych to liczba sędziów. Minimum jakie powinno być by sąd rejonowy nadal funkcjonował to 14 sędziów, podczas gdy w Nisku jest ich 8.
Po proteście Rady Powiatu Niżańskiego swój sprzeciw wobec zamiaru likwidacji Sądu Rejonowego w Nisku wyraził Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Niżańskiego. W swoim proteście Konwent stwierdził, że Sąd Rejonowy w Nisku jest jedną z najważniejszych instytucji państwowych funkcjonujących w powiecie. Niżański sąd, który obejmuje swoimi właściwościami 7 gmin Powiatu Niżańskiego i jedną stalowowolskiego, rocznie przyjmuje do rozpatrzenia kilkanaście tysięcy spraw. Zaś w pomyśle likwidacji sądu zabrakło nie tylko tego ważnego kryterium, jakim jest właśnie liczba wpływających spraw, ale też szybkość i skuteczność ich rozpatrywania, o czym mówił Starosta Niżański Gabriel Waliłko