Kolbuszowa: Zmiany w obradach Rady Miejskiej.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Zmiana prowadzenia obrad zapadła na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Decyzję podjęto bez głosowania.
(pg)
Mogą być pewne wyjątki:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kolbuszowej Krzysztof Wilk zdecydował, że odpowiedzi urzędników na wolne wnioski radnych, sołtysów, szefów osiedli i mieszkańców będą wystosowywane na piśmie bezpośrednio do adresata, a nie jak dotychczas – publicznie na sali obrad, czyli – poprzez media – do wiadomości wszystkich mieszkańców.
Mówi przewodniczący Krzysztof Wilk: