Kolbuszowa: Zmiany na terenach inwestycyjnych

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Dodajmy, że w rejonie ulic Świętego Brata Alberta i Topolowej uzbrojono tereny o łącznej powierzchni 12 hektarów. Kosztowało to gminę około cztery i pół miliona złotych, z czego znaczną część pokryły środki unijne.
pg
Zmiany nie wpłyną negatywnie na przyrodę – zapewnia Teresa Labuda.

Tereny inwestycyjne w rejonie ulic Świętego Brata Alberta i Topolowej czekają zmiany. Radni na ostatniej sesji zgodzili się na naniesienie poprawek na plan zagospodarowania przestrzennego tych terenów.
Mówi główny projektant Teresa Labuda: