Kolbuszowa: Zagraniczne praktyki uczniów szkół średnich.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Dodajmy, że obie szkoły realizują również projekt 'Podkarpacie stawia ma zawodowców”, dzięki któremu pozyskały sprzęt dydaktyczny o wartości 427 tysięcy złotych.
(Paweł Galek)
Dzięki tym dotacjom uczniowie mają możliwość praktyki w dwóch krajach.

Dzięki unijnemu programowi Erasmus Plus uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej i Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni mogą odbywać praktyki zagranicą. Mówi kierownik Biura Obsługi Jednostek Powiatu Bogusława Bryk: