Kolbuszowa: Szansa nas budowę kanalizacji na terenach wiejskich.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Magistrat planuje również modernizację i rozbudowę kanalizacji w mieście. Pomóc temu mają fundusze unijne, między innymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
(Paweł Galek)
Jest więc szansa na budowę kanalizacji niemałego obszaru kolbuszowskiej gminy.

Inwestycje w infrastrukturę wodno-ściekową na niespotykaną dotąd skalę zapowiadają kolbuszowscy urzędnicy, wskazując na unijny Program Rozwoju Obszaru Wiejskich. Mówi burmistrz Jan Zuba: