Kolbuszowa: Powstanie kalendarz imprez

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Ideę usystematyzowania imprez na terenie kolbuszowskiej gminy poparła również Komisja Rewizyjnej Rady Miejskiej.
(pg)
Przy powstaniu gminnego kalendarza imprez uczestniczyć będą także sołtysi.

Koszty są liczone w dziesiątkach tysięcy złotych rocznie.

Władze kolbuszowskiej gminy stworzą kalendarz imprez, który by stanowił terminarz i warunki, na jakich zasadach samorząd będzie partycypować w kosztach tych wydarzeń.
Mówi burmistrz Jan Zuba: