Kolbuszowa: Powiatowa Rada Rynku Pracy

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy trwa cztery lata. Od tego roku działa ona w nowym składzie.
pg
Rada Rynku Pracy spotyka się cztery razy w roku.

W Kolbuszowej funkcjonuje Powiatowa Rada Rynku Pracy. Jest to organ opiniodawczo-doradczy, który opiniuje programy aktywizujące osoby bezrobotne.
Mówi dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej Elżbieta Kapusta: