Kolbuszowa: Policyjne działania 'Bezpieczny pieszy'.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Kolbuszowscy policjanci prowadzą dzisiaj działania w ramach 'Powiatowego programu bezpieczeństwa pieszych”.
Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, która będzie realizowana poprzez działalność edukacyjną, zwiększenie nadzoru nad ruchem drogowym w obszarze bezpieczeństwa pieszych oraz współpraca z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Policjanci zwracają szczególną uwagę na nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych oraz bezpośrednio przed nim, omijanie pojazdów, które zatrzymały się w celu umożliwienia pieszemu przejścia na drugą stronę jezdni, parkowanie w rejonie przejść dla pieszych, a także przejeżdżanie przez kierujących rowerem przez przejście dla pieszych.
Z drugiej strony funkcjonariusze będą karać niewłaściwe zachowanie pieszych na drodze takie jak przekraczanie jezdni w miejscu zabronionym oraz nieprawidłowe poruszanie się po drogach, a także używanie elementów odblaskowych.
Na terenie powiatu kolbuszowskiego w 2014 roku odnotowano 6 wypadków z udziałem pieszych, wśród których sami piesi spowodowali 4 wypadki, gdzie 1 osoba poniosła śmierć, a 3 zostały ranne.