Kolbuszowa: Miasto przejęło plac dworcowy i ulicę Fabryczną.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba podpisał w Krakowie akt notarialny stanowiący umowę nieodpłatnego przekazania gminie prawa użytkowania wieczystego placu dworcowego i zlokalizowanej po drugiej stronie torów ulicy Fabrycznej.
Magistrat zapewnia, że przejęcie działek ma istotne znaczenie, głównie ze względów komunikacyjnych, zapowiadając między innymi, że wkrótce wyremontuje plac dworcowy i wszyscy przewoźnicy będą z niego korzystać na równych prawach.
Komunalizacja placu dworcowego i ul. Fabrycznej jest kolejnym etapem przejmowania przez gminę kolejowych nieruchomości. Następnym celem gminy jest budynek dworca. W tej sprawie burmistrz rozpoczął negocjacje z PKP jeszcze w ubiegłym roku. Po ewentualnym przejęciu tego obiektu planowana jest jego gruntowna modernizacja.
(Paweł Galek)