Kolbuszowa: Kosztowny dworzec.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Rok temu kolbuszowski magistrat uzyskał prawo użytkowania wieczystego placu dworcowego i zlokalizowanej obok ul. Fabrycznej. Następnym celem gminy jest przejęcie budynku dworca. Po komunalizacji tego obiektu planowana jest jego modernizacja.
(pg)
O jakie wydatki chodzi?

Osiemdziesiąt tysięcy złotych – tyle mniej więcej rocznie kosztuje gminę utrzymanie pomieszczeń dworca autobusowego w Kolbuszowej. Mówi burmistrz Jan Zuba: