Kolbuszowa: Kanalizacja za dziesiątki milionów?

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W ubiegłym roku w przebudowę kanalizacji na terenie Kolbuszowej zainwestowano ponad dziesięć milionów złotych. Za kolejne miliony zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Kolbuszowej Dolnej i podłączono do sieci sanitarnej kilkadziesiąt gospodarstw domowych w Kolbuszowej Górnej.
pg
Inwestycje mają być realizowane w latach 2017-18.

Nawet trzydzieści milionów złotych – tyle pieniędzy może zostać zainwestowanych w gospodarkę wodno-ściekową na terenie kolbuszowskiej gminy, jeśli miejscowy magistrat zdobędzie unijną dotację w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Stosowny wniosek ma być złożony już w lipcu.
Mówi burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba: