Kolbuszowa: Jest program ochrony środowiska w powiecie.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Program został jednogłośnie przyjęty przez Radę Powiatu.
(Paweł Galek)
Powstał Program Ochrony Środowiska dla powiatu kolbuszowskiego na lata 2014 – 2017 z perspektywą do 2021 roku. Mówi kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w kolbuszowskim starostwie Grzegorz Ziemiański (na zdjęciu)