Kolbuszowa: Jest budżet powiatu na 2015 rok.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Wśród tegorocznych wydatków powiatu prym wiedzie oświata, na którą przeznaczono prawie 12 milionów złotych. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kosztować ma około 3,5 miliona złotych, a służba zdrowia blisko trzy miliony złotych.
(Paweł Galek)
A oto komentarz starosty Józefa Kardysia:

36 milionów 717 tysięcy złotych dochodów, 36 milionów 102 tysięcy złotych wydatków – takie są założenia tegorocznego budżetu powiatu kolbuszowskiego, który jednogłośnie uchwalili radni na swej ostatniej sesji. Nadwyżka ma trafić na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Mówi skarbnik powiatu Małgorzata Mokrzycka Kwaśnik: