Kolbuszowa: Docenić młode talenty.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Burmistrz dodaje, że jest gminny fundusz stypendialny, który każdego roku nagradza dzieci i młodzież za osiągnięcia w nauce oraz w działalności społecznej i sportowej. Poza tym co roku w kolbuszowskiej bibliotece odbywa się spotkanie wszystkich laureatów olimpiad przedmiotowych z terenu powiatu, którzy są nagradzani przez władze poszczególnych gmin. pg

Oto odpowiedź burmistrza Jana Zuby:

Aby nie być gołosłownym, przewodniczący Michno podaje przykłady:

Przewodniczący komisji kultury, oświaty i sportu Rady Miejskiej w Kolbuszowej Paweł Michno apeluje o pokazanie i uhonorowanie przez gminny samorząd młodych kolbuszowian, którzy odnoszą sukcesy. – O niektórych nawet nie wiemy, że istnieją – mówi: