Kolbuszowa: Bezrobotni nie chcą pracować.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Stopa bezrobocia w powiecie kolbuszowskim wynosi około 15 procent.
(pg)
W ostatniej grupie są ludzie, którym w ogóle nie zależy na znalezieniu pracy:

Pierwsze dwa profile dotyczą osób, które wymagają stosunkowo niewielkiego wsparcia:

Jednym z największych problemów w powiecie kolbuszowskim są ludzie najbardziej oddaleni od rynku pracy.
Należą oni do trzeciego tak zwanego profilu osób bezrobotnych.
Mówi dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej Elżbieta Kapusta: