Kolbuszowa: Bezrobocie to problem.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Prawie 50 procent bezrobotnych w powiecie kolbuszowskim to ludzie młodzi, bo w wieku 18-34 lat. Aż 346 osób bez pracy posiada wykształcenie wyższe
(pg)
Najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych to mieszkańcy gminy Kolbuszowa.

Oficjalna stopa bezrobocia w powiecie kolbuszowskim wynosi niewiele ponad 15 procent. W rzeczywistości jest to dwa, a pewnie i trzy razy więcej. Realny problem ukrywa szara strefa i emigracja, szczególnie ludzi młodych i w dużej mierze wykształconych.

W kolbuszowskim urzędzie pracy zarejestrowanych jest ponad 3 700 osób, z których 30 procent to ludzie długotrwale bezrobotni. Mówi dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej Elżbieta Kapusta: