Kolbuszowa: Dronem w trucicieli.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Małgorzata Figacz

Komisja Rolnictwa i Inwentaryzacji Mieniem Rady Miejskiej w Kolbuszowej wystąpiła do władz gminy z oficjalnym wnioskiem o zakup specjalistycznego drona, który służyłby do wykrywania źródeł zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta.
Mówi przewodnicząca komisji Barbara Bochniarz:

Inwestycja na pewno by się spłaciła – przekonuje przewodnicząca.

Inaczej byłoby w przypadku drona – twierdzi Barbara Bochniarz.

Problem zanieczyszczenia powietrza w Kolbuszowej jest spory, szczególnie w okresie grzewczym. Wtedy to niektórzy mieszkańcy palą w piecach czym popadnie. Efektem jest zanieczyszczone powietrze. Najgorzej z tym jest w centrum miasta. Wykryto tam między innymi przekroczenie pyłów PM10 i PM2 oraz rakotwórczego benzoalfapiroenu.

(Paweł Galek)