Kolbuszowa: Chcą reaktywacji pszoków.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Iwona Pol

Powrotu na teren miasta punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tak zwanych pszoków, domaga się część mieszkańców Kolbuszowej.

Chodzi o ogólnodostępne miejsca składowania wysegregowanych śmieci.

Mówi przewodniczący Zarządu Osiedla numer 2 Krzysztof Wójcicki:

Jest już pomysł na ewentualną lokalizację pszoku.

Oto odpowiedź prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kolbuszowej Adama Materni:

Prezes Maternia nie wyklucza jednak reaktywacji punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Ostateczna decyzja w sprawie powrotu pszoków na teren Kolbuszowej nie została jeszcze podjęta.

Paweł Galek