Kłyżów: Szczątki żołnierzy spoczęły na cmentarzu parafialnym.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Ceremonii pochówku szczątków żołnierzy na cmentarzu parafialnym w Kłyżowie, w której uczestniczyły m.in. władze gminy Pysznica, młodzież szkolna, harcerze i mieszkańcy, towarzyszył rys historyczny o wydarzeniach z czasów I wojny światowej dotyczących tego terenu.
(Marta Górecka)
Na razie wiadomo, że byli to zarówno wyznawcy prawosławia jak i katolicy. Stąd podczas pochówku odprawiono modlitwy w obydwu wyznaniach:

Koordynująca przedsięwzięcie Barbara Uliasz z podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przyznała, że prace związane z ekshumacją i
pochówkiem szczątków żołnierzy zostały podjęte, bo informacje o tym, że mogą tam oni spoczywać, graniczyły niemal z pewnością. A w związku z tym, że spoczywały na prywatnej działce, nie można było ich odpowiednio zabezpieczyć:

Przy szczątkach odnaleziono m.in. elementy mundurów. Jest też odznaczenie,
które być może pozwoli na identyfikację jednego z żołnierzy:

Są przesłanki wskazujące na to, że odnalezione szczątki to żołnierze, którzy zmarli w lazarecie, gdzie na zapleczu walk frontowych leczeni byli
ranni. Wśród poległych mogli być też Polacy:

Szczątki 28 żołnierzy rosyjskich z czasów I wojny światowej spoczęły na cmentarzu w Kłyżowie w powiecie stalowowolskim.
Pochówkowi towarzyszyła specjalna uroczystość połączona z modlitwą zgodnie z obrządkiem katolickim i prawosławnym.
Szczątki zostały odnalezione i ekshumowane na terenie dawnego cmentarza w Kłyżowie-Podkorzeńcu. Mówi zajmujący się pracami archeolog Dominik Kurek: