Kleczanów. Festyn „Sandomierski Dzień Integracji”.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Nie zabraknie konkursów z nagrodami. Piknik rozpocznie się o godzinie 14. Jego miejsce, to boisko przy Szkole Podstawowej w Kleczanowie.

Festyn jest realizowany przy wsparciu finansowym ze środków PEFRON, będących w dyspozycji samorządu województwa świętokrzyskiego  w 2015 roku.

 

Festyn społeczno – kulturalny pod hasłem „Sandomierski Dzień Integracji” odbędzie się w najbliższą niedzielę w Kleczanowie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Sandomierskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym.

Głównym celem imprezy jest integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin  w środowisku lokalnym.

O programie wydarzenia mówi przedstawicielka stowarzyszenia Małgorzata Twaróg.