Gdzie Tesco?
Plany zakładają, że gmach przy Św. Barbary będzie miał ponad 9 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, z czego Tesco zajmie 5…