Iwaniska: Samorząd planuje inwestycje

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Samorząd planuje także budowę dwóch świetlic: w Kujawach i Marianowie.
Planowany jest także kolejny etap rewitalizacji Iwanisk.
(Marcin Gabrek)
Modernizacji doczekać ma się także budynek Urzędu Gminy

Gmina odczuwa także wydatki na oświetlenie dróg. Dlatego planowane są zmiany

Kanalizacja w całej gminie, oszczędne oświetlenie i modernizacja Urzędu
Gminy to plany inwestycyjne samorządu Iwanisk na rozpoczynającą się
kadencję.
Czym w pierwszej kolejności zajmie się samorząd?
Mówi Andrzej Ścibisz, przewodniczący Rady Gminy w Iwaniskach