Huta Komorowska: Koncert z okazji Dnia Matki pt. ''SERCE BEZ GRANIC''.

Data publikacji: Kategoria: , , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Po raz drugi Fundacja i Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej organizują koncert z okazji Dnia Matki, pamiętając w tym dniu szczególnie o matkach kapłanów, misjonarzy, sióstr zakonnych, misjonarek i wolontariuszy pracujących na całym świecie na rzecz ewangelizacji narodów.
Koncert z okazji Dnia Matki pt. ''SERCE BEZ GRANIC'' w dniu 23 maja tj. w sobotę o godzinie 16.00 na terenie parku.
Wstęp wolny.
Zagra zespół orkiestry dętej z Markowej.
Jak mówi kapelmistrz Michała Rydzik: ''Orkiestra powstała w roku 1913 z inicjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej. Pierwszym dyrygentem został nauczyciel ówczesnej szkoły, Tomasz Jarosławski i już 3 maja 1913 r. orkiestra zaprezentowała się w pochodzie przez wieś, wspólnie z Drużyną Bartoszową. Występem z prawdziwego zdarzenia nowo powstałej orkiestry, był koncert na zlocie Drużyn Bartoszowych powiatu przeworskiego, który odbył się 3 maja 1914 r. w Gaci. Z chwilą wybuchu I wojny światowej orkiestra przerwała swą działalność, by wznowić ją ponownie po zakończeniu wojny w 1919.
Orkiestra brała udział w ważnych wydarzeniach politycznych kraju. Grała podczas wizyty premiera Wincentego Witosa w 1931 w Markowej, natomiast 29 czerwca 1936 roku wzięła udział w wiecu antysanacyjnym w Nowosielcach. W dniu 15 sierpnia 1944 roku, po przerwie spowodowanej II wojną światową, orkiestra, witając wojska wyzwalające Markową, odegrała marsze i Hymn Polski.
Takie były początki… Szczegółowe informacje zawarte są w opracowaniu pt. ''Markowska Orkiestra Dęta 1913-2013'', gdzie opisane są jej dzieje na przestrzeni 100 lat.
Obecnie stan liczebny orkiestry waha się wokół 30. Wszyscy muzycy grający w orkiestrze są mieszkańcami Markowej. Prezesem Zarządu jest Roman Kluz.
(Joanna Sarwa)