Huta Komorowska: Festiwal Piosenki Misyjnej

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Już w najbliższą sobotę 26 maja po raz siódmy odbędzie się Podkarpacki Festiwal Piosenki Ewangelizacyjnej im. Kardynała Adama Kozłowieckiego pod hasłem 'Serce bez granic”.
Festiwal adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 9-13 lat oraz 14-18 lat oraz uczniów ze szkół specjalnych oraz młodzieży działającej w Akcjach Katolickich, Klubach Inteligencji Katolickiej, Kołach Misyjnych.
Celem festiwalu jest promowanie wiedzy o Kardynale Adamie Kozłowieckim SJ, 'Misjonarzu Afryki”, w Polsce i na świecie, popularyzacja dzieł misyjnych, szczególnie wśród ludzi młodych, ewangelizacja poprzez śpiew i wspólną zabawę, a także ukazanie dorobku artystycznego amatorskich solistów i zespołów.
Festiwal odbędzie się w Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej w sobotę , a rozpocznie się mszą świętą o godzinie
10.00.
Organizatorzy wydarzenia to Fundacja im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego ,,Serce bez granic”, Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej, Papieskie Dzieła Misyjne Diecezji Sandomierskiej.
Honorowy Patronat objęli Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, Ambasador Jan Wieliński,
MarszałekWojewództwa Podkarpackiego Władysław Ortyl,
Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch.
Patronat medialny Radio Leliwa.