Huta Komorowska: Świadek miłości Boga i drugiego człowieka.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Od 18 do 24 sierpnia 2018 r. wystawa prezentowana będzie w Polskim Ośrodku Kulturalno – Społecznym w Londynie. Po powrocie do Polski będzie można ją oglądać na Jasnej Górze w Sali o. Kordeckiego. Następnie w planach jest Toruń, Wrocław, Kalisz Szczecin i Poznań.
(Tomasz Łępa)
Osoba kardynała Kozłowieckiego może też posłużyć jako przykład budowania lepszych relacji z Niemcami- zaznacza prelegent.

W Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu już w piątek będzie otwarta wystawa ,, In nomie Domini. Misjonarz Afryki. Kardynał Adam Kozłowiecki 1911 – 2007'.
Duchowny, który był symbolem polskości i Ambasadorem Polski w Afryce, przez 61 lat z ogromnymi sukcesami pełniąc swą misję pomocy potrzebującym w Zambii był także więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz w 1940 roku, skąd trafił następnie do obozu w Dachau.
Na prośbę swoich przełożonych po II wojnie światowej, po wyzwoleniu z obozu w 1945 r. napisał książkę pt. ,,Ucisk i Strapienie. Pamiętnik więźnia 1939-1945'. Książka w 2016 roku przetłumaczona została na język niemiecki.
Podczas otwarcia wystawy zorganizowane będzie również sympozjum z udziałem: dr Anny Jagodzińskiej -historyka i jej prelekcją ,, Czy Adam Kozłowiecki był niewolnikiem III rzeszy w obozach koncentracyjnych' oraz swój udział w sympozjum zapowiedział ks. dr Manfred Deselaers -historyk Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu z wystąpieniem o ,,Znaczeniu wspomnień kard. Adama Kozłowieckiego SJ ,,Ucisku i strapienie' dla nas dzisiaj.'