Gorzyce: Socjolodzy z PWSZ Tarnobrzeg przeprowadzą ankietę wśród mieszkańców

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Ankieta dostępna jest również w Urzędzie Gminy Gorzyce przy ul. Sandomierskiej 75 oraz w Wydziale Świadczeń Społecznych przy ul. 3 Maja 3, a także można ją pobrać ze strony internetowej www.gminagorzyce.pl.

W części dotyczącej przedsiębiorczości, samorząd chce wiedzieć czy gmina Gorzyce jest dobrym miejscem do prowadzenia biznesu oraz co zdecydowało o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej na tym terenie. Władze liczą, że zostaną wskazane również brakujące usługi, które mogłyby nakręcić gospodarczo ten obszar. W ankiecie znajdą się także pytania dotyczące promocji. Mają one przynieść odpowiedź, jakie kierunki powinna obrać gmina przy działaniach promocyjno-informacyjnych skierowanych do mieszkańców gminy i regionu. Ankieta będzie prowadzona w wyznawczych miejscach na terenie gminy. Ankieterzy nie będą odwiedzać mieszkańców w domach:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu we współpracy z Gminą Gorzyce przeprowadzi badanie, którego celem będzie określenie potrzeb mieszkaniowych. Znajdą się tam również pytania dotyczące przedsiębiorczości, informacji i promocji gminy. Ankieterzy swoją pracę rozpoczną w najbliższy czwartek 7 kwietnia. Ankieta składa się z dwóch części. Pierwsza ma dać władzom Gorzyc odpowiedź czy samorząd powinien iść w kierunku rozwoju mieszkalnictwa jedno lub wielorodzinnego. Wójt Leszek Surdy podkreśla w przypadku tej pierwszej opcji obecnie gmina nie ma wolnych terenów na sprzedaż, dlatego osobom chętnym pozostaje jedynie kupno działki od osoby prywatnej. Jeśli chodzi o budownictwo wielorodzinne to gotowa jest koncepcja rewitalizacji centrum Gorzyc, w której i ujęto teren pod budowę bloków mieszkalnych: