Gorzyce: Powstała ścianka wspinaczkowa przy budynku OSP

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Osoby, które chciałyby skorzystać ze ścianki wspinaczkowej mogą kontaktować się bezpośrednio z druhami z OSP Gorzyce.
Władze gminy liczą, że z nowego rozdania pieniędzy unijnych uda się pozyskać środki na projekty dla szkół związane ze wspinaczką:

Przy remizie OSP w Gorzycach w powiecie tarnobrzeskim powstała ścianka wspinaczkowa. Wysoka na 10 metrów ścianka powstała na bazie starej wieży służącej niegdyś do suszenia węży strażackich, która od lat była niewykorzystywana. Obiekt ma służyć mieszkańcom jak i strażakom.
Aktualne wytyczne w kwestii ratownictwa nakładają obowiązek prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym na wszystkie jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz podmioty Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Tyczy się to również Ochotniczych Straży Pożarnych.
Jednostka OSP Gorzyce do tej pory nie miała u siebie miejsca, w którym mogłaby przeprowadzać dla swoich druhów szkolenia z tego zakresu. Stąd inicjatywa stworzenia ścianki mówi wójt Leszek Surdy: