Gorzyce: Nowy wójt oficjalnie objął urząd

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Rada gminy Gorzyce liczy 15 radnych.
Podczas inauguracyjnego posiedzenia radni wybrali spośród siebie przewodniczącego rady, którym jednomyślnie został Krzysztof Maruszak. Jego zastępcą została Małgorzata Turek.
Krzysztof Maruszak w swoim wystąpieniu podkreślał, że praca radnego jest pracą zespołową:

Gratulacje nowemu wójtowi oraz radnym złożył obecny na sesji radny sejmiku województwa podkarpackiego Władysław Stępień:

Leszek Surdy jest już oficjalnie wójtem gminy Gorzyce. Na pierwszej sesji rady gminy nowej kadencji odebrał z rąk przewodniczącej gminnej komisji wyborczej potwierdzenie wyboru na wójta oraz złożył ślubowanie.