Gorzyce: Co dalej z modernizacją placu targowego

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Radni Gorzyc zasugerowali wójtowi, że chcą włączyć się w rozmowy z kupcami w sprawie przebudowy placu targowego i ewentualnej budowy mini galerii, tak, aby wspólnie opracować najlepszy wariant.

Władze gminy dodają, że są otwarte na różne propozycje przebudowy placu targowego:

Nie wszystkie osoby handlujące na placu targowym w centrum Gorzyc chcą uczestniczyć w budowie mini galerii handlowej. Taki pomysł przedstawiły w zeszłym miesiącu władze gminy. Część kupców chce pozostać w swoich pawilonach, i przeprowadzić w nich remont, a część chce handlować z otwartych straganów.

Z kolei przebudowy terenu, na którym obecnie znajduje się plac targowy chcą sami mieszkańcy, którzy taki wniosek zgłosili do tworzonej obecnie „Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020”. Władze gminy są zdania, że tego typu inwestycję należy połączyć z budową obiektu handlowo-usługowego typu „galeria”, co wiązałoby się z likwidacją obecnej tymczasowej zabudowy. Za takim rozwiązaniem mają przemawiać względy estetyczne i praktyczne.

Kupcy zadeklarowali, że w najbliższym czasie przedstawią swoją koncepcję zmian w pawilonach na placu targowym mówi wójt Marian Grzegorzek: