Góry Wysokie: Nadanie imienia szkole w Górach Wysokich.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Mogiła Puławiaków została wyremontowana z inicjatywy prowadzącego szkołę Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Góry Wysokie.
Uroczystości rozpoczną się dziś o 10:00 mszą świętą, po niej apel poległych przy mogile Puławiaków na miejscowym cmentarzu i część oficjalna w szkole.
(Anna Głąb)
W szkole prowadzone są działania w ramach edukacji patriotycznej:

Data uroczystości jest wybrana nieprzypadkowo:

Imię Powstańców Styczniowych – Puławiaków będzie od dziś nosić Szkoła Podstawowa w Górach Wysokich w gminie Dwikozy w powiecie sandomierskim.
Mówi dyrektor szkoły Marzanna Ryczan: