Gmina Grębów. Woda w piwnicach.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Na terenie gminy  budowane są oczka wodne, które mają posiadać  nie tylko walory estetyczne ale i funkcjonalne. Są bowiem połączone z ciekami wodnymi i spełniają role mini zbiorników retencyjnych.  Kazimierz Skóra przyznaje, że definitywnie problemu rozwiązać  się nie da, a sam  z  powodu wody swoją piwnicę zasypał.

 

Wójt zapewnia, że gmina robi co może, żeby z  jej terenu odprowadzać jak największą ilość wody.  Ponad 100 tysięcy złotych rocznie przeznacza na czyszczenie  rowów melioracyjnych.

 

Z chwilą kiedy działalność Kopalni Jeziórko została wygaszona, studnie głębinowe służące do odwadniania złóż minerału przestały spełniać swoja rolę. Tłumaczy wójt Gminy Grębów Kazimierz Skóra.

 

Woda w piwnicach mieszkańców Gminy Grębów w  powiecie tarnobrzeskim.  Miejscowi  są zdania, że to wynik zaniedbanych rowów melioracyjnych. Wójt tłumaczy, że podwyższony stan wód jest rezultatem  zaprzestania działalności Kopalni Siarki Jeziórko.

U mieszkanki grębowskiego przysiółka Mętne w sołectwie Wydrza,  Ewy Sar woda w piwnicy zalega okresowo od kilku lat.