Dwikozy: Trwają przygotowania do rewitalizacji gminy

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

A plany te łączą się z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020.
(Anna Głąb)
Kiedy można spodziewać się realizacji tych planów?

Opracowywanie dokumentacji i pisanie programów – to pierwszy etap realizacji strategii rozwoju gminy Dwikozy.
O tym, co jest w tej strategii zawarte, mówi wójt Dwikóz Marek Łukaszek: