Diecezja Sandomierska: Więcej wiernych przystępuje do komunii

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Diecezja Sandomierska wypada jednak nieźle na tle całej Polski. Liczba osób
uczestniczących w niedzielnych mszach jest wyższa, niż średnia dla
wszystkich diecezji.
(Marcin Gabrek)
Oznacza to, że w skali kraju w ciągu 10 lat liczba osób uczestniczących w
niedzielnej
mszy spadła o 2 miliony osób. Ale, jak podkreśla ks. Sadłoń, wzrasta liczba
osób przyjmujących komunię.

Spada liczba wiernych uczęszczających do kościoła na niedzielne msze święte,
ale rośnie liczba osób przystępujących do komunii. Takie dane podał Instytut
Statystyki Kościoła Katolickiego, który podsumował dane za zeszły rok.
Taka jest ogólnopolska tendencja, ale też notowana w kościołach diecezji
sandomierskiej, gdzie w niedzielnej mszy uczestniczy ponad 39 procent
wiernych, a komunię przyjmuje prawie 15 procent.
Mówi ks. dr Wojciech Sadłoń z instytutu