Dębica: Udzielono absolutorium.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Poza wspomnianym rozpoczęciem prac przy budowie dwóch łączników autostradowych i mostu na Wisłoce, miało miejsce także dofinansowanie szkolnictwa ponad gimnazjalnego, termomodernizacja Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz budowa bloku operacyjnego wraz z lądowiskiem dla helikopterów i stacją łóżek przy dębickim szpitalu.
(Tomasz Łępa)
Mówi starosta dębicki Andrzej Reguła:

Starosta dębicki Andrzej Reguła otrzymał absolutorium. Za poparciem dla zarządu zagłosowała większość z 25 radnych. Mimo korzystnego wyniku opozycja miała liczne uwagi. Radny Władysław Bielawa podniósł m.in. kwestię Zespołu Szkół Specjalnych i jego zdaniem nieskutecznych starań o pozyskanie środków na remonty dróg: