Czary, mary i uroki

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Książkę można kupić w Tarnobrzeskim Domu Kultury.

„Czary, mary i uroki” czyli gusła lasowiackie to najnowsza książka Doroty Kozioł.
Publikacja powstała na kanwie scenariuszy matki autorki, wieloletniej propagatorki kultury lasowiackiej –  Marii Kozłowej. Maria Kozłowa  w 1976 roku założyła  w Baranowie Sandomierskim znany zespół obrzędowy Lasowiaczki. Mówi Piotr Duma, zastępca dyrektora Tarnobrzeskiego Domu Kultury.