Cmolas: Wybudują 120 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Dodajmy, że Cmolas i Majdan Królewski to jedyne gminy w powiecie kolbuszowskim, których terytoria są w 100 procentach wyposażone w kanalizację.
(Paweł Galek)
Na tym nie koniec inwestycji dotyczących infrastruktury wodno-ściekowej.

Dobiega końca projektowanie 120 przydomowych oczyszczalni ścieków. Obiekty te zostaną zlokalizowane w tych miejscach gminy Cmolas, gdzie budowa kanalizacji jest nieopłacalna. Mówi wójt Eugeniusz Galek: