Cmolas: Spór o ujęcie wody.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Dodajmy, że Zakład Produkcji Wody w Cmolasie zaopatruje w wodę mieszkańców trzech gmin: Cmolasu, Kolbuszowej i Dzikowca.
(Paweł Galek)
I jeszcze długo nie zostaną zakończone – uważa burmistrz.

Nadzór nad Zakładem Produkcji Wody w Cmolasie sprawuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kolbuszowej, ale wszystkie studnie i grunty należą do Cmolasu. Stąd o uwłaszczenie majątku zakładu od kilkunastu lat trwają sądowo-administracyjne przepychanki. Mówi burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba: