Cmolas: Reorganizacja oświaty jest kwestią czasu

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Niewykluczone, że obie te szkoły zostaną przekazane lokalnym stowarzyszeniom. pg
Pytany o szczegóły reorganizacji gminnej oświaty, wójt odpowiada:

Priorytetem jest również odpowiedni poziom edukacji.

Niż demograficzny i masowa emigracja odbijają się na liczbie uczniów w szkołach na terenie gminy Cmolas.
Mówi wójt Eugeniusz Galek: